مشخصات :

وایت برد لولایی 3 لنگه

ورق وایت برد و گرین برد ( تخته گچی ) مغناطیسی خارجی
گوشه پلاستیک انحصاری مهر
وایت برد و تخته گچی تاشو
قاب و فریم آلومینیوم انحصاری مهر

وایت برد لولایی