مشخصات :

میز نقشه کشی

مرغوب ترین پروفیل و صفحه

امکان تغییر زاویه

رنگ استاتیک

قابلیت تنظیم ارتفاع

 

میز نقشه کشی

میز نقشه کشی مهندسی