مشخصات :

میز نور

مرغوب ترین پروفیل

ترانس و تجهیزات برقی مناسب

کلید روشن و خاموش

قابلیت تنظیم ارتفاع و درجه زاویه

 

میز نور   میز نور